Duy quang - Rồi mai tôi đưa em

Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm
Xin lời cuối không dối gian trong mắt em
Tình yêu trong thương đau nghe buồn thêm
Gác vắng mơ gợi niềm chăn chiếu

Còn đây không gian xưa quên gót lầy
Bên hè phố cây lá xưa chim đã bay
Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay
Giữa tiếng thu trầm vào cơn mê này

Chiều xưa em qua đây
Ru hồn nắng ngủ say
Lời yêu trót đong đầy
Ðón em thu mưa bay
Tiễn em xuân chưa phai
Xót ngày vàng còn gì
Ðành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước

Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm
Xin lời cuối không dối gian trong mắt em
Tình yêu trong thương đau nghe buồn thêm
Gác vắng mơ gợi niềm chăn chiếu


Rồi mai chân hoang vu trên phố gầy
Tôi về nhớ trên mắt môi đã đắng cay
Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn
Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng

Chiều xưa em qua đây
Ru hồn nắng ngủ say
Lời yêu trót đong đầy
Ðón em thu mưa bay
Tiễn em xuân chưa phai
Xót ngày vàng còn gì
Ðành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước

Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm
Xin lời cuối không dối gian trong mắt em
Tình yêu trong thương đau nghe buồn thêm
Gác vắng mơ gợi niềm chăn chiếu

Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy
Tôi về nhớ trên mắt môi đã đắng cay
Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn
Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng

Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn
Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng
Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn
Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng
Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn
Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng

Lyrics licensed by LyricFind