Duy quang - Bài không tên số 7

Một làn khói trắng
Ru đời vào quên lãng
Nâng sầu thành hơi ấm
Hơ dịu tình đau

Ngày tàn im lắng
Yêu người làn tóc trắng
Tâm sự rồi đêm đắng
Như lệ giờ khóc nhau

Đêm vỗ về nuôi nấng
Đến trao ngọt ngào hương phấn
Buông lơi dòng tóc xõa
Trên vùng ngày tháng vật vờ

Thân em rồi hoang phế
Lê theo thời gian giông gió
Thôi cũng đành cúi xuống
Cho mộng đời thoát đi

Một đời đổ cho tình yêu
Từng đêm dòng nước mắt
Sẽ nâng niu đời nhau đớn đau anh
Sẽ cho nhau đời nhau xót xa em
Dắt đưa nhau mối hận đời người

Trả lại nước mắt
Cho mệnh đời son sắt
Thôi rồi em cũng mất
Cho tình cúi đầu

Một mình đi mãi
Trên đường dài không thấy
Ai người quen tôi đấy
Bao giờ đời sẽ vui


Một làn khói trắng
Ru đời vào quên lãng
Nâng sầu thành hơi ấm
Hơ dịu tình đau

Ngày tàn im lắng
Yêu người làn tóc trắng
Tâm sự rồi đêm đắng
Như lệ giờ khóc nhau

Đêm vỗ về nuôi nấng
Đến trao ngọt ngào hương phấn
Buông lơi dòng tóc xõa
Trên vùng ngày tháng vật vờ

Thân em rồi hoang phế
Lê theo thời gian giông gió
Thôi cũng đành cúi xuống
Cho mộng đời thoát đi

Một đời đổ cho tình yêu
Từng đêm dòng nước mắt
Sẽ nâng niu đời nhau đớn đau anh
Sẽ cho nhau đời nhau xót xa em
Dắt đưa nhau mối hận đời người

Trả lại nước mắt
Cho mệnh đời son sắt
Thôi rồi em cũng mất
Cho tình cúi đầu

Một mình đi mãi
Trên đường dài không thấy
Ai người quen tôi đấy
Bao giờ đời sẽ vui

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind