Quái Vật Tí Hon - Ô Trống

Hôm nay lại đứng bên cầu
Dòng sông nước chảy
Ngược dòng hay xuôi
Bâng khuâng nhặt chiếc lá rơi
Thả theo dòng nước biết ta ngược dòng

Gió chiều lại thổi qua đồng
Cò không sải cánh mà ngồi ở đây
Tình yêu anh vẽ từng ô
Đời nhiều ô trống tình không vẹn mười


Ước gì làm kẻ vô tâm
Còn hơn lòng có mà không ai cần
Nếu đời sống chỉ ba mươi
Ba mươi năm nữa trốn đâu bây giờ
Chiều nay bóng nắng vẩn vơ
Giờ ta mới hiểu mình khờ mình ngu

Gió chiều lại thổi qua đồng
Cò không sải cánh mà ngồi ở đây
Tình yêu anh vẽ từng ô
Đời nhiều ô trống tình không vẹn mười hoh

Gió chiều lại thổi qua đồng
Cò không sải cánh mà ngồi ở đây
Cò sao không sải cánh bay
Chiều nay gió thổi cũng như mọi ngày

Lyrics licensed by LyricFind