Quái Vật Tí Hon - Ô Trống

Hôm nay lại đứng bên cầu
Dòng sông nước chảy
Ngược dòng hay xuôi
Bâng khuâng nhặt chiếc lá rơi
Thả theo dòng nước biết ta ngược dòng

Gió chiều lại th...

Lyrics licensed by LyricFind