Quái Vật Tí Hon - Ngày Hôm Qua

Miên man điệu hát
Tan trong hạt nắng dịu dàng
Một ngày tôi mơ trở về thơ ngây
Tôi mơ

Cho tôi được thấy
Cho tôi được ngắm nhìn lại
Điều ngọt ngào hôm ...

Lyrics licensed by LyricFind