Quái Vật Tí Hon - Ngày Hôm Qua

Miên man điệu hát
Tan trong hạt nắng dịu dàng
Một ngày tôi mơ trở về thơ ngây
Tôi mơ

Cho tôi được thấy
Cho tôi được ngắm nhìn lại
Điều ngọt ngào hôm qua
Điều ngọt ngào hôm qua
Cho tôi

Giờ ngồi lại đây sao quá nhọc nhằn
Thân lấm bụi trần
Tôi khóc một mình trong gương
Đường về tự do lê bước tù đày
Woh hoh

Nơi khu vườn ấy
Cho tôi được ngắm nhìn lại
Điều ngọt ngào hôm qua
Điều ngọt ngào hôm qua
Cho tôi huh

Khi ta thơ bé
Ta mơ về những điều điều
Điều kỳ diệu hôm nay
Điều kì diệu hôm nay
Ta mơ woh hoh


Giờ ngồi lại đây sao quá nhọc nhằn
Thân lấm bụi trần
Tôi khóc một mình trong gương
Đường về tự do lê bước tù đày woh hoh

Ước như ngày xưa tung tăng cùng cánh diều
Ước như ngày xưa vô tư mộng mơ
Tuổi thơ dần trôi khi ta bạc mái đầu đầu hoh
Khi ta bạc mái đầu

Ước như ngày xưa tung tăng cùng cánh diều
Ước như ngày xưa vô tư mộng mơ
Tuổi thơ dần trôi khi ta bạc mái đầu đầu hoh

Ước như ngày xưa tung tăng cùng cánh diều
Ước như ngày xưa vô tư mộng mơ
Tuổi thơ dần trôi khi ta bạc mái đầu đầu hoh
Khi ta bạc mái đầu

Ước như ngày xưa tung tăng cùng cánh diều
Ước như ngày xưa vô tư mộng mơ
Tuổi thơ dần trôi khi ta bạc mái đầu đầu hoh
Khi ta bạc mái đầu

Cho tôi được thấy
Cho tôi được ngắm nhìn lại
Điều ngọt ngào hôm qua

Lyrics licensed by LyricFind