Quái Vật Tí Hon - Vì Đời

Buồn đời thì hát mấy câu
Giận đời thì nói thế thôi
Vì đời (vì đời)
Chẳng còn gì mà vui

Chờ người thì thấy rất lâu
Người chờ thì chẳng thấy đâu
Vì đời...

Lyrics licensed by LyricFind