Quái Vật Tí Hon - Vết Nhơ

Đưa tôi về làm gì
Thương tôi làm chi
Bên tôi được gì
Để rồi bỏ đi


Tôi đã có tội
Làm gì để xóa đi
Đến với tôi phía trước
Hay nhìn lại đằng sau

Cuộc đ...

Lyrics licensed by LyricFind