Quái Vật Tí Hon - Vợ Ơi Anh Đã Sai Rồi

Là bạn hay là bè
Mình cùng nhau lè nhè
Cho nhau câu vè câu đối
Bạn ơi tôi đã say rồi

Kẻ thù ta là đời
Bạn của ta là trời
Đêm nay buông trời ôm đất
Vợ...

Lyrics licensed by LyricFind