Lil jon - Chris Rock in da Club

Yo what's up, dis is Chris Rock
And I'm wit my man Lil Jon
And we stay in da club,
We live in da club,
We die in da club,
We get our car washed in da ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.