Quang Hà - Hà Nội Ngày Trở Về

Hà Nội ơi mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về lấy cho mình
Dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
Dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ

Tôi b...

Lyrics licensed by LyricFind