Quang Hà - Trăm Năm Không Quên - Remix

Người ơi có nghe không
Lòng anh có riêng em thôi
Dù anh ra đi
Oh uh

Không gian mênh mông quá
Những niềm vui khi xưa vẫn đây
Sao mi hoen cay bóng dáng...

Lyrics licensed by LyricFind