Quang hà - Trăm năm không quên - remix

Người ơi có nghe không
Lòng anh có riêng em thôi
Dù anh ra đi
Oh uh

Không gian mênh mông quá
Những niềm vui khi xưa vẫn đây
Sao mi hoen cay bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy
Khi xưa nơi đây có gió với mây theo ta hát ca
Giờ ngồi đây hôm nay gió mây đã xa
Cô đơn đưa ta về đâu

Ngày em ra đi anh như hóa điên
Nỗi đau không ngừng (nỗi đau không ngừng)
Thương nhớ không nguôi
Cơn đau hoài không dứt

Rồi anh ra đi nơi xa cố quên
Vết thương hôm nào (vết thương hôm nào)
Yêu dấu ta trao
Nhưng sao lòng vẫn đau oh

Người ơi có nghe không
Lòng anh có riêng em thôi
Dù anh ra đi để cố quên
Lòng vẫn mãi sao không thể quên

Người ơi có nghe không
Lòng anh vẫn trông mong
Dù là trăm năm sau
Khi xa đời anh vẫn không quên


Ngày anh ra đi em như hóa điên nỗi đau không ngừng
Thương nhớ không nguôi
Cơn đau hoài không dứt

Rồi anh ra đi nơi xa cố quên vết thương hôm nào
Yêu dấu ta trao
Nhưng sao lòng vẫn đau oh

Người ơi có nghe không
Lòng anh có riêng em thôi
Dù anh ra đi để cố quên
Lòng vẫn mãi sao không thể quên

Người ơi có nghe không
Lòng anh vẫn trông mong
Dù là trăm năm sau
Khi xa đời anh vẫn không quên

Người ơi có nghe không (có nghe không)
Lòng anh có riêng em thôi (có riêng em thôi)
Dù anh ra đi để cố quên
Lòng vẫn mãi sao không thể quên

Người ơi có nghe không (có nghe không)
Lòng anh vẫn trông mong (vẫn trông mong)
Dù là trăm năm sau
Khi xa đời anh vẫn không quên

Anh vẫn không quên
Anh vẫn không quên

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind