Quang Hà - Trăm Năm Không Quên

Không gian mênh mông quá
Những niềm vui khi xưa vẫn đây
Sao mi hoen cay
Bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy

Khi xưa nơi đây có gió với mây theo ta...

Lyrics licensed by LyricFind