Quang Hà - Nhớ Làm Gì Một Người Như Anh

Nhớ làm gì
Nhớ làm gì
Nhớ làm gì
Nhớ làm gì

Nước mắt em đã rơi biết bao lần
Có lẽ tại vì anh không hiểu em (không hiểu em)
Để rồi cách xa
Tình yêu đã...

Lyrics licensed by LyricFind