Quang Hà - Nhớ Làm Gì Một Người Như Anh

Nhớ làm gì
Nhớ làm gì
Nhớ làm gì
Nhớ làm gì

Nước mắt em đã rơi biết bao lần
Có lẽ tại vì anh không hiểu em (không hiểu em)
Để rồi cách xa
Tình yêu đã phai nhoà
Bỗng giật mình trong đêm không còn ai (không còn ai)

Tại vì anh đã chẳng tin em khi gặp em (đã chẳng tin em khi gặp em)
Để giờ đây ta đã mất nhau
Anh mới nhận ra (anh mới nhận ra)
Thời gian qua anh đã lãng quên
Mãi chạy theo niềm vui nơi khác
Có đâu biết một người vẫn đang mong chờ anh


Nhớ làm gì một người như anh
Nhớ làm gì cuộc tình mong manh
Nhớ làm gì để rồi đớn đau cho ngày sau
Hãy trở về như ngày hôm qua
Hãy quên đi cuộc tình đôi ta
Hãy cố tìm một người sẽ cho em bình yên

Tại vì anh đã chẳng tin em khi gặp em (đã chẳng tin em khi gặp em
Để giờ đây ta đã mất nhau
Anh mới nhận ra (anh mới nhận ra)
Thời gian qua anh đã lãng quên
Mãi chạy theo niềm vui nơi khác
Có đâu biết một người vẫn đang mong chờ anh

Nhớ làm gì một người như anh
Nhớ làm gì cuộc tình mong manh
Nhớ làm gì để rồi đớn đau cho ngày sau
Hãy trở về như ngày hôm qua
Hãy quên đi cuộc tình đôi ta
Hãy cố tìm một người sẽ cho em bình yên

Nhớ làm gì một người như anh
Nhớ làm gì cuộc tình mong manh
Nhớ làm gì để rồi đớn đau cho ngày sau
Hãy trở về như ngày hôm qua
Hãy quên đi cuộc tình đôi ta
Hãy cố tìm một người sẽ cho em bình yên

Lyrics licensed by LyricFind