Quách Tuấn Du - Đồi Thông Hai Mộ - Remix

Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng
Nhớ chuyện bên đồi thông
Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín
Tâm hồn đang trắng trong

Như chim non khi ăn còn chưa no
Khi co còn chưa ấm
Tuổi thơ ngây bao nhiêu chuyện mưa nắng
Nắng mưa lo một mình

Rồi nàng buồn thơ thẩn chẳng còn ngồi
Trang điểm qua màu phấn
Để phai úa đến tàn cả hương sắc
Tháng ngày luôn héo hon

Hoa không tươi khi hay nàng ít nói
Chim muôn ngừng tiếng hót
Trời không thương nên đêm đổ giông tố
Cướp đi cuộc đời nàng

Sao người về đây
Để tìm nhưng thôi đã mất còn đâu
Ôi buồn làm sao
Đồi thông xưa nay vắng bóng người yêu

Ôi đời hợp tan
Hợp rồi tan như mây kia gặp gió
Chàng tương tư bao đêm về bên ấy
Vắng đi từ đấy

Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng
Như lời xưa thề ước
Nằm hiu hắt dưới tàn thu an giấc
Dưới mộ sâu đất khô


Qua bao năm rêu xanh phủ che kín
Âm u chẳng nhang khói
Trời xuôi chi trên cây còn lá úa
Lá xanh kia rụng rồi

Rồi nàng buồn thơ thẩn chẳng còn ngồi
Trang điểm qua màu phấn
Để phai úa đến tàn cả hương sắc
Tháng ngày luôn héo hon

Hoa không tươi khi hay nàng ít nói
Chim muôn ngừng tiếng hót
Trời không thương nên đêm đổ giông tố
Cướp đi cuộc đời nàng

Sao người về đây
Để tìm nhưng thôi đã mất còn đâu
Ôi buồn làm sao
Đồi thông xưa nay vắng bóng người yêu

Ôi đời hợp tan
Hợp rồi tan như mây kia gặp gió
Chàng tương tư bao đêm về bên ấy
Vắng đi từ đây

Rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng
Như lời xưa thề ước
Nằm hiu hắt dưới tàn thu an giấc
Dưới mộ sâu đất khô

Qua bao năm rêu xanh phủ che kín
Âm u chẳng nhang khói
Trời xuôi chi trên cây còn lá úa
Lá xanh kia rụng rồi

Lyrics licensed by LyricFind