Quách tuấn du - Cha yêu con trai

Nhìn con yêu say giấc nồng
Lòng bỗng xót xa thay
Khi đã vô tình làm con đau đớn
Nhiều khi cha quên mất rằng
Từng đã giống như con
Những nghĩ suy còn nhiều non nớt

Dường như con đang rất buồn
Vì khoảng cách hai ta
Như xa thêm vì không hiểu nhau (như xa thêm)
Mà con đâu hay biết rằng
Cha sẽ vẫn bên con
Dẫu những khi cha phải la mắng

Vì cha yêu con lắm đấy
Vì cha yêu con biết mấy
Tuy rằng cha lo lắng thế
Nhưng lòng cha không thể nói
Để đôi khi con vẫn hỏi
Vì sao cha nghiêm khắc mãi
Thà rằng cha như sắt đá
Để mai này con thật thà

Vì sao khi con vấp ngã
Bàn tay cha không đỡ lấy
Là vì cha mong muốn thấy
Sau này con thêm vững bước
Vì cha yêu con lắm đấy (vì cha yêu con)
Biết không chàng trai nhỏ dại
Dù thế nào vẫn yêu con nhiều


Dường như con đang rất buồn
Vì khoảng cách hai ta
Như xa thêm vì không hiểu nhau (như xa thêm)
Mà con đâu hay biết rằng
Cha sẽ vẫn bên con
Dẫu những khi cha phải la mắng

Vì cha yêu con lắm đấy
Vì cha yêu con biết mấy
Tuy rằng cha lo lắng thế
Nhưng lòng cha không thể nói
Để đôi khi con vẫn hỏi
Vì sao cha nghiêm khắc mãi
Thà rằng cha như sắt đá
Để mai này con thật thà

Vì sao khi con vấp ngã
Bàn tay cha không đỡ lấy
Là vì cha mong muốn thấy
Sau này con thêm vững bước
Vì cha yêu con lắm đấy (vì cha yêu con)
Biết không chàng trai nhỏ dại
Dù thế nào vẫn yêu con nhiều

Vì sao khi con vấp ngã
Bàn tay cha không đỡ lấy
Là vì cha mong muốn thấy
Sau này con thêm vững bước
Vì cha yêu con lắm đấy (vì cha yêu con)
Biết không chàng trai nhỏ dại
Dù thế nào vẫn yêu con nhiều
Dù thế nào vẫn yêu con nhiều

Lyrics licensed by LyricFind