Quách Tuấn Du - Đạo Làm Con

Con quỳ con lạy mẹ cha
Ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao
Năm dài tháng rộng gian nan
Nuôi đàn con khôn lớn nên người

Ân tình sâu đậm mẹ cha
Thương con vô bến vô bờ
Công cha như núi cao vời
Nghĩa mẹ như nước biển khơi dạt dào

Nhớ những đêm lạnh giá
Cha ôm con sưởi ấm trong lòng
Nhớ những ngày con ốm đau
Mẹ nuôi con thức trắng đêm thâu

Nay con về đây bao năm ngược xuôi
Bôn ba thăm lại mẹ cha
Đêm ngày mong chờ tin con

Con quỳ con lạy mẹ cha
Ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao
Bây giờ con đã về đây
Nhưng mẹ cha nơi chín suối chân mây


Ơn sâu nghĩa nặng là đây
Con luôn ghi khắc trong lòng
Đạo con chữ hiếu đi đầu
Công cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời

Nhớ những đêm lạnh giá
Cha ôm con sưởi ấm trong lòng
Nhớ những ngày con ốm đau
Mẹ nuôi con thức trắng đêm thâu

Nay con về đây bao năm ngược xuôi
Bôn ba thăm lại mẹ cha
Đêm ngày mong chờ tin con

Con quỳ con lạy mẹ cha
Ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao
Bây giờ con đã về đây
Nhưng mẹ cha nơi chín suối chân mây

Ơn sâu nghĩa nặng là đây
Con luôn ghi khắc trong lòng
Đạo con chữ hiếu đi đầu
Công cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời

Đạo con chữ hiếu đi đầu
Công cha nghĩa mẹ khắc sâu trọn đời

Lyrics licensed by LyricFind