Quách tuấn du - Ngàn đời nhớ thương mẹ

Mẹ ơi đêm về lạnh lùng buồn thiu
Đời lắm ưu phiền giông tố triền miên
Từ lúc xa cách mẹ yêu
Đời con đau thương thật nhiều
Đắng cay trăm chiều nặng trĩu vai con

Mẹ ơi đâu rồi tiếng nói dịu êm
Lời ru êm đềm tha thiết từng đêm
Dù cho gian nan khổ đau
Mẹ không than vãn một lời
Để không một lời mẹ đã xa rời

Mẹ hỡi sao mẹ đành bỏ con
Trong lúc tuổi còn son
Như chim còn mềm cánh
Đời con mất mẹ tuổi còn xanh
Khăn tang con lặng bước
Giữa trắng đen trong cuộc đời

Mẹ hỡi yêu thương nào cho con
Trong cảnh đời nổi trôi
Bơ vơ con lạc lối
Giờ đây tha thiết nguyện cầu xin
Xin yên vui đời sống
Giữa thế nhân bao tội tình


Mẹ ơi hương trầm trước mộ nguyện xin
Mẹ linh thiêng về nâng đỡ chở che
Thời gian trôi qua thật mau
Đời con tha phương lạc loài
Nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài

Mẹ hỡi sao mẹ đành bỏ con
Trong lúc tuổi còn son
Như chim còn mềm cánh
Đời con mất mẹ tuổi còn xanh
Khăn tang con lặng bước
Giữa trắng đen trong cuộc đời

Mẹ hỡi yêu thương nào cho con
Trong cảnh đời nổi trôi
Bơ vơ con lạc lối
Giờ đây tha thiết nguyện cầu xin
Xin yên vui đời sống
Giữa thế nhân bao tội tình

Mẹ ơi hương trầm trước mộ nguyện xin
Mẹ linh thiêng về nâng đỡ chở che
Thời gian trôi qua thật mau
Đời con tha phương lạc loài
Nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài
Nhớ thương muôn đời ơi mẹ của con

Lyrics licensed by LyricFind