Quách Tuấn Du - Sa Mưa Giông

Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài
Giọt buồn giọt tủi đêm ngày
Cây cột mè rui mái lá
Nghèo cũng dừng dột xiêu

Dẫu mà cơn nắng bấy lâu
Mà dây bầu mày còn không héo
Mới mưa dầm mày lại héo giây

Cha ơi sao cha chưa về
Nhà trên bếp dưới vắng tanh
Đợi với trông mỏi mòn
Ngoài kia mưa dầm
Cha còn dầm mưa
Tàn cơn mưa giông
Mẹ gần về chưa

Trời sa mưa giông cho mưa heo gió mèo
Cây cầu cha bắc qua sông
Để mẹ về nuớc tuột nuộc dây

Trời sa mưa giông thưa buồn
Con bãi đưa đò cũng lạnh lùng
Bỏ mặc dòng sông
Nên không có chuyến đò nào đưa


Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài
Để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè
Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng
Nuôi ngọn đèn trông

Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu
Mẹ trồng cha hái bữa cơm nghèo
Chén canh cá cắm câu

Trời sa mưa giông cho mưa heo gió mèo
Cây cầu cha bắc qua sông
Để mẹ về nuớc tuột nuộc dây
Trời sa mưa giông thưa buồn
Con bãi đưa đò cũng lạnh lùng
Bỏ mặc dòng sông
Nên không có chuyến đò nào đưa

Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài
Để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè
Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng
Nuôi ngọn đèn trông

Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu
Mẹ trồng cha hái bữa cơm nghèo
Chén canh cá cắm câu

Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu
Mẹ trồng cha hái bữa cơm nghèo
Chén canh cá cắm câu

Lyrics licensed by LyricFind