Quách tuấn du - Tình cha

Tình cha ấm áp như vầng thái dương
Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn
Suốt đời vì con gian nan
Ân tình đậm sâu bao nhiêu
Cha hỡi cha già dấu yêu

Và con nhớ mãi những ngày tháng qua
Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng
Nhớ hoài tuổi thơ bên cha
Gian khổ ngày đêm chăm lo
Mong muốn con được lớn khôn

Còn nhớ những ngày ấy
Những đêm trường giá lạnh
Và cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài
Nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói
Này con yêu ơi
Con hãy nhớ hãy nhớ lời cha sống cho nên người
Và con ơi chớ bao giờ dối gian


Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm
Những lời của cha năm xưa
Con nguyện ghi sâu trong tim
Cha hỡi cha già dấu yêu

Còn nhớ những ngày ấy
Những đêm trường giá lạnh
Và cha nằm ôm con sưởi ấm những canh dài
Nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói
Này con yêu ơi
Con hãy nhớ
Hãy nhớ lời cha sống cho nên người
Và con ơi chớ bao giờ dối gian

Nghèo thì cho sạch rách sao cho thơm
Những lời của cha năm xưa
Con nguyện ghi sâu trong tim
Cha hỡi cha già dấu yêu

Những lời của cha năm xưa
Con nguyện ghi sâu trong tim
Cha hỡi cha già dấu yêu

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind