Quách tuấn du - Xin lỗi mẹ

Lặng nhìn sóng nước cuốn trôi
Lòng nghe đau thương rã rời
Năm tháng ấy đã trôi qua
Như trong giấc mơ
Đời em lạc vào cõi u mê
Mẹ cha buồn đau não nề
Cuộc sống cứ cuốn trôi đi
Không chờ đợi em

Tỉnh giấc cơn mộng em quay về đây
Về với gia đình bên bao người thân
Tìm lại vòng tay yêu thương bao tháng năm em đã bỏ quên

Tỉnh giấc cơn mộng em quay về đây
Về với gia đình bên bao người thân
Nào ngờ hôm nay người mẹ hiền đã xa khuất
Mang theo bao nỗi đau vì em

Giờ đây em biết đi về đâu
Đời em đã đẫm trong vực sâu
Đời em sẽ như con thuyền không bến
Mãi trôi lênh đênh giữa dòng đời

Giờ đây em biết đi về đâu
Giọt nước mắt khóc cho ngày sau
Chắp tay nguyện cầu xin cuộc đời hãy thứ tha

Lặng nhìn sóng nước cuốn trôi
Lòng nghe đau thương rã rời
Năm tháng ấy đã trôi qua
Như trong giấc mơ
Đời em lạc vào cõi u mê
Mẹ cha buồn đau não nề
Cuộc sống cứ cuốn trôi đi
Không chờ đợi em

Tỉnh giấc cơn mộng em quay về đây
Về với gia đình bên bao người thân
Tìm lại vòng tay yêu thương bao tháng năm em đã bỏ quên


Tỉnh giấc cơn mộng em quay về đây
Về với gia đình bên bao người thân
Nào ngờ hôm nay người mẹ hiền đã xa khuất
Mang theo bao nỗi đau vì em

Giờ đây em biết đi về đâu
Đời em đã đắm trong vực sâu
Đời em sẽ như con thuyền không bến
Mãi trôi lênh đênh giữa dòng đời

Giờ đây em biết đi về đâu
Giọt nước mắt khóc cho ngày sau
Chắp tay nguyện cầu xin cuộc đời hãy thứ tha

Tỉnh giấc cơn mộng em quay về đây
Về với gia đình bên bao người thân
Tìm lại vòng tay yêu thương bao tháng năm em đã bỏ quên (em đã bỏ quên)

Tỉnh giấc cơn mộng em quay về đây (hãy quay về đây)
Về với gia đình bên bao người thân
Nào ngờ hôm nay người mẹ hiền đã xa khuất
Mang theo bao nỗi đau vì em

Giờ đây em biết đi về đâu
Đời em đã đắm trong vực sâu
Đời em sẽ như con thuyền không bến
Mãi trôi lênh đênh giữa dòng đời

Giờ đây em biết đi về đâu
Giọt nước mắt khóc cho ngày sau
Chắp tay nguyện cầu xin cuộc đời hãy thứ tha
Chắp tay nguyện cầu xin cuộc đời hãy thứ tha

Lyrics licensed by LyricFind