Quách tuấn du - Chuyện tình không suy tư

Thôi anh về thôi anh về
Dù em hay vô tình
Hay vì em em còn suy tư
Xa em rồi xa em rồi
Còn đâu còn đâu nữa
Tìm đâu mắt môi người yêu

Tình yêu mới vừa hôm qua
Mà nay mắt trông mắt cay
Lệ nhòa tan nguồn tin yêu
Lệ nhòa trôi cơn mê này

Người yêu giờ xa xôi lắm
Cướp mất thương yêu
Anh khóc cho ai đêm này
Ai khóc cho em ngày mai

Người yêu khóc tình ngu si
Lệ khô đắng môi tím mi
Lệ tràn trôi tình yêu anh
Lệ tràn suy tư mang về

Người yêu gầy xanh xao quá
Đánh mất thương yêu
Anh khóc cho ai đêm này
Ai khóc cho em ngày mai

Thôi anh về thôi anh về
Dù em hay vô tình
Hay vì em em còn suy tư
Xa em rồi xa em rồi
Còn đâu còn đâu nữa
Tìm đâu mắt môi người yêu

Tình yêu sao còn suy tư
Người đi đã vui chốn xa
Người tình xa tầm tay anh
Người tình xa anh đi rồi


Người ơi còn thương chi nữa
Giết chết thơ ngây
Anh khóc cho ai đêm này
Ai khóc cho em ngày mai

Người yêu khóc tình ngu si
Lệ khô đắng môi tím mi
Lệ tràn trôi tình yêu anh
Lệ tràn suy tư mang về

Người yêu gầy xanh xao quá
Đánh mất thương yêu
Anh khóc cho ai đêm này
Ai khóc cho em ngày mai

Thôi anh về thôi anh về
Dù em hay vô tình
Hay vì em em còn suy tư
Xa em rồi xa em rồi
Còn đâu còn đâu nữa
Tìm đâu mắt môi người yêu

Tình yêu sao còn suy tư
Người đi đã vui chốn xa
Người tình xa tầm tay anh
Người tình xa anh đi rồi

Người ơi còn thương chi nữa
Giết chết thơ ngây
Anh khóc cho ai đêm này
Ai khóc cho em ngày mai

Anh khóc cho ai đêm này
Ai khóc cho em ngày mai

Lyrics licensed by LyricFind