D Gerrard - Galaxy

ล่องจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลอยู่เพียงลำพัง
จนในวันหนึ่งมีคนคนหนึ่งบังเอิญมาลอยร่วมทาง
คือเธอที่รัก
คือเธอคนนี้ เย

ท่องจักรวาลขึ้นขี่ดาวหางแค่เธอและฉัน
ไ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.