Quang Hà - Nhiều Lúc

Người hỡi nếu biết yêu là đắng cay bẽ bàng
Người hỡi nếu biết yêu là trái ngang lỡ làng
Thì xin yêu thương hóa như làn mây trôi xa
Để ta sẽ không yêu như ngày qua

Nhiều lúc muốn trách nhưng là trách ta hay người
Nhiều lúc muốn khóc cho nhẹ nỗi đau trong lòng
Chờ mong điều chi người đã quay bước đi
Khi cơn mưa tan nghe trái tim thở than

Có bao giờ em yêu anh đậm sâu
Có bao giờ khóc khi em thấy buồn
Mình chia tay khi ta xa cách nhau
Hay vì ngày tháng khiến em đã đổi thay

Có bao giờ em thương cho tình ta
Có bao giờ xót xa cho mối tình
Nếu như ngày xưa yêu em ít hơn
Thì lúc này nước mắt sẽ không rơi
Khi em cười

Người hỡi nếu biết yêu là đắng cay bẽ bàng
Người hỡi nếu biết yêu là trái ngang lỡ làng
Thì xin yêu thương hóa như làn mây trôi xa
Để ta sẽ không yêu như ngày qua


Nhiều lúc muốn trách nhưng là trách ta hay người
Nhiều lúc muốn khóc cho nhẹ nỗi đau trong lòng
Chờ mong điều chi người đã quay bước đi
Khi cơn mưa tan nghe trái tim thở than

Có bao giờ em yêu anh đậm sâu
Có bao giờ khóc khi em thấy buồn
Mình chia tay khi ta xa cách nhau
Hay vì ngày tháng khiến em đã đổi thay

Có bao giờ em thương cho tình ta
Có bao giờ xót xa cho mối tình
Nếu như ngày xưa yêu em ít hơn
Thì lúc này nước mắt sẽ không rơi
Khi em cười

Có bao giờ em yêu anh đậm sâu
Có bao giờ khóc khi em thấy buồn
Mình chia tay khi ta xa cách nhau
Hay vì ngày tháng khiến em đã đổi thay

Có bao giờ em thương cho tình ta
Có bao giờ xót xa cho mối tình
Nếu như ngày xưa yêu em ít hơn
Thì lúc này nước mắt sẽ không rơi
Khi em cười

Lyrics licensed by LyricFind