Quang Hà - Nhiều Lúc

Người hỡi nếu biết yêu là đắng cay bẽ bàng
Người hỡi nếu biết yêu là trái ngang lỡ làng
Thì xin yêu thương hóa như làn mây trôi xa
Để ta sẽ không yêu ...

Lyrics licensed by LyricFind