Quách tuấn du - Ca dao mẹ

Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn
Đong đưa võng buồn
Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh
Lạy trời mưa tuôn
Lạy trời mưa tuôn
Cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên
Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn
Xót xa đời mình

Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn
Năm qua tuổi mòn
Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn
Giọt lệ ăn năn
Giọt lệ ăn năn đưa con về trần
Tủi nhục chung thân
Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời
Bấp bênh phận người

Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh
Mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn
Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương
Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng

Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn
Đong đưa phận mình
Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm
Trọn nợ lưu vong
Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn
Để lại quê hương
Tuổi còn bơ vơ thế giới hằn thù
Chiến tranh ngục tù


Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn
Năm qua tuổi mòn
Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn
Giọt lệ ăn năn
Giọt lệ ăn năn đưa con về trần
Tủi nhục chung thân
Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời
Bấp bênh phận người

Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh
Mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn
Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương
Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng

Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn
Đong đưa phận mình
Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm
Trọn nợ lưu vong
Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn
Để lại quê hương
Tuổi còn bơ vơ thế giới hằn thù
Chiến tranh ngục tù

Tuổi còn bơ vơ thế giới hằn thù
Chiến tranh ngục tù

Lyrics licensed by LyricFind