Quách tuấn du - Xuân nào con sẽ về

Lại một mùa xuân buồn xa xứ
Nghe nhớ thương vây kín trong hồn
Từ những mùa xuân qua lạnh lùng
Nghe lòng bâng khuâng

Ôi nhớ thương sao những xuân nào
Lan cúc xôn xao đón mai đào
Mùa xuân đẹp sao giờ đây tìm đâu thấy đâu

Xuân ơi xuân ơi thương nhớ ngập lòng
Xuân ơi xuân ơi ta giờ một bóng
Quê hương yêu ơi thương nhớ một trời
Quê hương yêu ơi bao giờ ta về

Lại một mùa xuân đời viễn xứ
Con mãi lênh đênh mãi mịt mờ
Mẹ héo từng đêm xuân đợi chờ
Mắt lệ rưng rưng


Xuân đến xuân đi đã bao lần
Con vẫn lênh đênh vẫn chưa về
Để mẹ chờ mong
Mùa xuân buồn xuân cứ qua

Xuân ơi xuân ơi thương nhớ ngập lòng
Xuân ơi xuân ơi ta giờ một bóng
Quê hương yêu ơi thương nhớ một trời
Quê hương yêu ơi bao giờ ta về

Lại một mùa xuân đời viễn xứ
Con mãi lênh đênh mãi mịt mờ
Mẹ héo từng đêm xuân đợi chờ
Mắt lệ rưng rưng

Xuân đến xuân đi đã bao lần
Con vẫn lênh đênh vẫn chưa về
Để mẹ chờ mong
Mùa xuân buồn xuân cứ qua

Xuân đến xuân đi đã bao lần
Con vẫn lênh đênh vẫn chưa về
Để mẹ chờ mong
Mùa xuân buồn xuân cứ qua

Lyrics licensed by LyricFind