Quách Tuấn Du - Người Tình Nam Mỹ

Hey oh
Parapa

Là mặt trời mùa xuân Nam Mỹ
Ôi đôi mắt em sao chợt sáng chói
Yêu em muốn đốt cháy đời
Yêu em muốn chết với người hỡi người

Là một trận cuồng phong đem bão tố (chudu)
Ôi mái tóc em như dòng suối mát (chudu)
Yêu em anh vẫn ngóng chờ
Yêu em anh muốn kiếm tìm
Cho thế gian niềm vui

Dáng em đẹp vai gầy với chân dài
Muốn nắm lấy tay và yêu em mãi thôi

Là người tình miền Nam lửa cháy (chudu)
Yêu khao khát hay sao mà bốc cháy (chudu)
Yêu em muốn đốt cháy đời
Yêu em muốn chết với người hỡi người ơi


Hey oh
Parapa

Là mặt trời mùa xuân Nam Mỹ
Ôi đôi mắt em sao chợt sáng chói
Yêu em muốn đốt cháy đời
Yêu em muốn chết với người hỡi người

Là một trận cuồng phong đem bão tố (chudu)
Ôi mái tóc em như dòng suối mát (chudu)
Yêu em anh vẫn ngóng chờ
Yêu em anh muốn kiếm tìm
Cho thế gian niềm vui

Dáng em đẹp vai gầy với chân dài
Muốn nắm lấy tay và yêu em mãi thôi

Là người tình miền Nam lửa cháy (chudu)
Yêu khao khát hay sao mà bốc cháy (chudu)
Yêu em muốn đốt cháy đời
Yêu em muốn chết với người hỡi người ơi

Yêu em muốn đốt cháy đời
Yêu em muốn chết với người hỡi người ơi

Lyrics licensed by LyricFind