Quang Hà - Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu

(Cha dada)
Hạnh phúc trong tầm với đã không còn tới
Khi vắng anh trong đời
Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời
Giờ đã xa ngàn khơi

Ngày đó ta l...

Lyrics licensed by LyricFind