Quách Tuấn Du - Duyên Kiếp

Em ơi nếu mộng không thành thì sao
Non cao đất rộng biết đâu mà tìm
Đường dài mịt mù vạn nẻo về đâu
Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu

Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau
Trên đê vắng người lúc tan chợ chiều
Ngại ngùng mỗi lần anh đến tìm em
Má em ửng hồng vì quá thẹn thùng

Em ơi biết chăng thuở ấy
Mỗi khi nắng chiều xuống dần
Em về trên quãng đường xưa
Gặp nhau dù không dám cười
Nhìn nhau nhìn nhau mà lòng vẫn vui

Em ơi phải chăng phút giây ngày ấy
Đôi tim ước hẹn bấy lâu thành lời
Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa

Em ơi nếu mộng không thành thì sao
Non cao đất rộng biết đâu mà tìm
Đường dài mịt mù vạn nẻo về đâu
Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu


Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau
Trên đê vắng người lúc tan chợ chiều
Ngại ngùng mỗi lần anh đến tìm em
Má em ửng hồng vì quá thẹn thùng

Em ơi biết chăng thuở ấy
Mỗi khi nắng chiều xuống dần
Em về trên quãng đường xưa
Gặp nhau dù không dám cười
Nhìn nhau nhìn nhau mà lòng vẫn vui

Em ơi phải chăng phút giây ngày ấy
Đôi tim ước hẹn bấy lâu thành lời
Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa

Em ơi biết chăng thuở ấy
Mỗi khi nắng chiều xuống dần
Em về trên quãng đường xa
Gặp nhau dù không dám cười
Nhìn nhau nhìn nhau mà lòng vẫn vui

Em ơi phải chăng phút giây ngày ấy
Đôi tim ước hẹn bấy lâu thành lời
Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa

Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa
Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta
Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa

Lyrics licensed by LyricFind