Quách Thành Danh - Duyên Kiếp - Remix

Em ơi nếu mộng không thành thì sao
Non cao đất rộng biết đâu mà tìm
Đường đời mịt mùng vạn nẻo về đâu
Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu

Em ơi nhắc ...

Lyrics licensed by LyricFind