Quách Tuấn Du - Những Đêm Lạnh Giá

Những đêm lạnh giá
Bên ngọn đèn dầu đong đưa
Tôi ngồi ôn chuyện xa xưa
Buồn dâng lai láng con tim

Nhấp ly rượu đắng
Nghe hồn bay bổng lâng lâng
Nhớ người ta lòng bâng khuâng
Hỏi người tại sao dối người

Còn nhớ bóng dáng ấy
Năm xưa qua cầu
Gập ghềnh ai dìu bước em
Gió lay tóc mềm bồng bềnh
Môi cười thắm xinh
Hỡi người ơi nói sao cho vừa
Niềm thương thiết tha trao người
Thầm mong duyên sẽ đẹp đôi

Hỡi em nào biết
Cho lòng anh từng đêm thâu
Thương người em nhỏ nơi đâu
Đẹp duyên hay gãy nhịp cầu

Gió đêm lạnh giá
Nhớ người ta đã quên ta
Ân tình nay đã bay xa
Hỏi người còn thương nhớ người


Những đêm lạnh giá
Bên ngọn đèn dầu đong đưa
Tôi ngồi ôn chuyện xa xưa
Buồn dâng lai láng con tim

Nhấp ly rượu đắng
Nghe hồn bay bổng lâng lâng
Nhớ người ta lòng bâng khuâng
Hỏi người tại sao dối người

Còn nhớ bóng dáng ấy
Năm xưa qua cầu
Gập ghềnh ai dìu bước em
Gió lay tóc mềm bồng bềnh
Môi cười thắm xinh
Hỡi người ơi nói sao cho vừa
Niềm thương thiết tha trao người
Thầm mong duyên sẽ đẹp đôi

Hỡi em nào biết
Cho lòng anh từng đêm thâu
Thương người em nhỏ nơi đâu
Đẹp duyên hay gãy nhịp cầu

Gió đêm lạnh giá
Nhớ người ta đã quên ta
Ân tình nay đã bay xa
Hỏi người còn thương nhớ người

Lyrics licensed by LyricFind