Akira phan - Bài học vô giá

Một mình suy tư với bao chuyện cũ lúc một thời tôi trải qua
Lại dần hiểu biết lớn lên cho tôi những bài học ở quanh tôi
Khi ta đã lớn lên có chung một sức sống xin ai cũng quý nhau
Vì sao lại cứ đánh giá nói xấu lẫn nhau để làm chi
Hay phải chịu đau khổ với những giây phút là ngông cuồng

Có mấy ai được vui sống đến hết cuộc đời này đâu
Sẽ có lúc vui buồn
Đoạn đường đi chông gai hãy cố gắng vượt qua
Hãy tin nơi chính mình đi tìm một ánh sáng
Dù vẫn biết mong manh nhưng tôi sẽ cố gắng
Sẽ không ai quật ngã được tôi ngay lúc này
Hãy cứ vượt qua

Một vài ba người luôn thích lối sống ích kỷ chỉ nghĩ cho mình
(Một vài ba người)
Lầm đường lỡ bước có mấy ai sẽ cứu mạng
Một vài ba người vẫn thích sống vong ơn phụ tình
(Một vài ba người)
Ngày nào tay trắng ai đã cưu mang đem về
(Ngày nào tay trắng)

Một vài ba người vẫn thích sống yêu thương mọi người
Chẳng hề toan tính sẽ mất đi một điều gì
Một vài ba người nếu chẳng hiểu những điều này
(Một vài ba người)
Sẽ dần đánh mất đi tất cả mọi thứ ở xung quanh


Có mấy ai được vui sống đến hết cuộc đời này đâu
Sẽ có lúc vui buồn
Đoạn đường đi chông gai hãy cố gắng vượt qua
Hãy tin nơi chính mình đi tìm một ánh sáng
Dù vẫn biết mong manh nhưng tôi sẽ cố gắng
Sẽ không ai quật ngã được tôi ngay lúc này
Hãy cứ vượt qua

Một vài ba người luôn thích lối sống ích kỷ chỉ nghĩ cho mình
(Một vài ba người)
Lầm đường lỡ bước có mấy ai sẽ cứu mạng
Một vài ba người vẫn thích sống vong ơn phụ tình
(Một vài ba người)
Ngày nào tay trắng ai đã cưu mang đem về
(Ngày nào tay trắng)

Một vài ba người vẫn thích sống yêu thương mọi người
Chẳng hề toan tính sẽ mất đi một điều gì
Một vài ba người nếu chẳng hiểu những điều này
(Một vài ba người)
Sẽ dần đánh mất đi tất cả mọi thứ ở xung quanh

Một vài ba người luôn thích lối sống ích kỷ chỉ nghĩ cho mình
(Một vài ba người)
Lầm đường lỡ bước có mấy ai sẽ cứu mạng
Một vài ba người vẫn thích sống vong ơn phụ tình
(Một vài ba người)
Ngày nào tay trắng ai đã cưu mang đem về
(Ngày nào tay trắng)

Một vài ba người vẫn thích sống yêu thương mọi người
Chẳng hề toan tính sẽ mất đi một điều gì
Một vài ba người nếu chẳng hiểu những điều này
(Một vài ba người)
Sẽ dần đánh mất đi tất cả mọi thứ ở xung quanh

Lyrics licensed by LyricFind