Hà anh - Dù chẳng phải anh

Đôi khi anh thường thầm mơ
Chỉ có riêng anh và em ở nơi rất xa
Ngày đó đi bên cạnh em tim anh cất lời
Nói yêu em anh đã yêu từ lâu huh

Và rồi cơn mơ đó mãi chỉ là
Một giấc chiêm bao
Em đang yêu một ai đắm say
Em khóc vì ai lạnh lùng buốt giá
Lặng nhìn em nhạt nhòa đôi mi
Mà lòng anh như vỡ tan

Thương em yêu em rất nhiều
Nên anh càng đau bao nhiêu
Mi em nước mắt ướt nhòe
Tim anh lặng trong tê tái

Biết ai đã làm em mang bao nỗi đau
Người ơi có hay lòng anh xót xa
Ước chi những giọt lệ kia
Chỉ một mình anh mang

Giá anh có một phép màu
Lau đi nhạt nhòa mi em
Anh nguyện hóa cơn gió nhẹ
Thương em và theo em mãi

Chỉ mong thấy nụ cười em như nắng mai
Dù em với ai anh sẽ thấy vui
Dù người em yêu chẳng phải là anh
Không phải anh

Và rồi cơn mơ đó mãi chỉ là
Một giấc chiêm bao
Em đang yêu một ai đắm say
Em khóc vì ai lạnh lùng buốt giá
Lặng nhìn em nhạt nhòa đôi mi
Mà lòng anh như vỡ tan


Thương em yêu em rất nhiều
Nên anh càng đau bao nhiêu
Mi em nước mắt ướt nhòe
Tim anh lặng trong tê tái

Biết ai đã làm em mang bao nỗi đau
Người ơi có hay lòng anh xót xa
Ước chi những giọt lệ kia
Chỉ một mình anh mang

Giá anh có một phép màu
Lau đi nhạt nhòa mi em
Anh nguyện hóa cơn gió nhẹ
Thương em và theo em mãi

Chỉ mong thấy nụ cười em như nắng mai
Dù em với ai anh sẽ thấy vui
Dù người em yêu chẳng phải là anh

Thương em yêu em rất nhiều
Nên anh càng đau bao nhiêu
Mi em nước mắt ướt nhòe (ướt nhoè)
Tim anh lặng trong tê tái huh hoh

Biết ai đã làm em mang bao nỗi đau
Người ơi có hay (người ơi có hay)
Lòng anh xót xa (lòng anh xót xa)
Ước chi những giọt lệ kia
Chỉ một mình anh mang huh hoh

Giá anh có một phép màu
Lau đi nhạt nhòa mi em
Anh nguyện hóa cơn gió nhẹ
Thương em và theo em mãi
(Sẽ theo em mãi)

Chỉ mong thấy nụ cười em như nắng mai
Dù em với ai (dù em với ai)
Anh sẽ thấy vui (sẽ thấy vui)
Dù người em yêu chẳng phải là anh
Không phải anh
Và không phải anh huh

Lyrics licensed by LyricFind