Luca Barbarossa - La Dieta

Pé fà 'na cacio e pepe de rispetto
Dev'essè quasi crudo lo spaghetto
Cor pecorino e er pepe quanto abbasta
E l'acqua de cottura de la pasta

Poi ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.