Quách tuấn du - Ai khổ vì ai

Ai ai ai ai
Ai khổ vì ai
Ai ai ai ai
Ai khổ vì ai

Ai ai ai ai
Ai khổ vì ai
Ai ai ai ai
Ai khổ vì ai

Em biết chăng em
Anh khổ vì ai
Anh khóc vì ai
Ngày vui đã tan
Nhân tình thế thái
Còn lại đống tro tàn

Anh muốn kêu lên
Cho thấu tận trời cao xanh
Rằng tình em yêu
Sao giống đời đóa phù dung
Sớm nở tối tàn
Xót xa duyên mình
Chưa thắm đành dở dang

Thuở xưa ngày đầu của nhau
Hai đứa vang câu tình ca
Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà
Trăng nước hiền hòa (trăng nước hiền hòa)
Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà (tình yêu đậm đà)

Ngày nay người đành bỏ anh
Canh vắng bơ vơ sầu đau
Người đành bỏ anh quên phút ta yêu lần đầu
Trăng nước bạc màu (trăng nước bạc màu)
Người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu


Em biết chăng em
Anh ngủ nào yên
Anh thức nào yên
Nhiều khi cố quên
Nhưng chỉ thêm chuốc
Vào lòng những ưu phiền

Âu yếm hôm qua
Không xóa được buồn hôm nay
Người phụ đời nhau
Khi đã cạn chén tình say
Để lại thương sầu
Trót yêu nhau rồi
Sao nỡ làm khổ nhau

Thuở xưa ngày đầu của nhau
Hai đứa vang câu tình ca
Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà
Trăng nước hiền hòa (trăng nước hiền hòa)
Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà (tình yêu đậm đà)

Ngày nay người đành bỏ anh
Canh vắng bơ vơ sầu đau
Người đành bỏ anh quên phút ta yêu lần đầu
Trăng nước bạc màu (trăng nước bạc màu)
Người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu

Thuở xưa ngày đầu của nhau
Hai đứa vang câu tình ca
Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà
Trăng nước hiền hòa (trăng nước hiền hòa)
Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà (tình yêu đậm đà)

Ngày nay người đành bỏ anh
Canh vắng bơ vơ sầu đau
Người đành bỏ anh quên phút ta yêu lần đầu
Trăng nước bạc màu (trăng nước bạc màu)
Người đành bỏ người như sương khói sau chuyến tàu

Ai khổ vì ai (ai khổ vì ai)
Ai khổ vì ai (ai khổ vì ai)
Ai khổ vì ai (ai khổ vì ai)
Ai khổ vì ai (vì ai)

Lyrics licensed by LyricFind