Quang Huy - Thà Rằng Như Thế

Cố giấu nước mắt lặng thầm
Nhìn nhau nghe nhói lòng
Biết nói chi đây
Một câu trước khi biệt ly
Chiều buồn nghẹn ngào
Buông lơi chút ánh sáng nhạt nhòa...

Lyrics licensed by LyricFind