Luca Barbarossa - Tutti fenomeni

Tutti boni a parlà tutti fenomeni
Ognuno sa come se fa pe governà
A vince er campionato
A fa l'allenatori della nazionale a li Mondiali

Tutti bo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.