Quang hà - Hoa tàn

Còn lại gì bên anh đây giờ thì ta đã xa nhau trong tầm tay
Còn lại gì này người ơi khi mây đen bay về mịt mờ che lối
Còn lại gì bên anh đây khi người đã xa xa thật rồi
Nếu mai sau đời ta lại không có nhau xa nhau thật rồi

Còn lại gì bên anh đây giờ thì ta đã xa nhau vấn vương
Còn lại gì này người hỡi ước muốn mịt mờ trên lối
Giờ chỉ còn lại những kỉ niệm ước mơ xa xa rồi
Nếu mai đây đời ta lại không có nhau xa nhau thật rồi

Ngày đó nếu biết sẽ cách xa
Ta cứ xem nhau không quen là hơn
Ngày đó nếu biết quá khó khăn
Ta cứ như thông lặng yên muôn kiếp
Tình đó nếu biết trước xót xa
Ta cứ xem nhau như bao người qua
Tình đó nếu biết trước quá đớn đau
Ta cứ như chim bình yên ca hát

Tìm tay anh lẻ loi chờ mãi bóng em sang
Chờ cho đến kiếp sau chờ mãi thôi ôi
Tìm trong đêm tối tăm một bóng dáng xa xôi
Tìm hoài một cánh hoa năm nào


Còn lại gì bên anh đây giờ thì ta đã xa nhau vấn vương
Còn lại gì này người hỡi ước muốn mịt mờ trên lối
Giờ chỉ còn còn lại những kỉ niệm ước mơ xa xa rồi
Nếu mai sau đời ta lại không có nhau xa nhau thật rồi

Ngày đó nếu biết sẽ cách xa
Ta cứ xem nhau không quen là hơn
Ngày đó nếu biết quá khó khăn
Ta cứ như thông lặng yên muôn kiếp
Tình đó nếu biết trước xót xa
Ta cứ xem nhau như bao người qua
Tình đó nếu biết trước đớn đau
Ta cứ như chim bình yên ca hát

Tìm tay anh lẻ loi chờ mãi bóng em sang
Chờ cho đến kiếp sau chờ mãi thôi huh hoh (đến kiếp sau)
Tìm trong đêm tối tăm một bóng dáng xa xôi
Tìm hoài một cánh hoa năm nào
Hoh hoh hoh hoh
Hoh hoh hoh hoh

Tìm tay anh lẻ loi (tay anh lẻ loi)
Chờ mãi bóng em sang (mãi bóng em sang)
Chờ cho đến kiếp sau chờ mãi thôi woh
Tìm trong đêm tối tăm một bóng dáng xa xôi
Tìm hoài một cánh hoa năm nào
Tìm trong đêm tối tăm một bóng dáng xa xôi
Tìm hoài một cánh hoa năm nào (năm nào huh)

Lyrics licensed by LyricFind