Xanh 8+1 - Về Nhà

Dù đôi chân vẫn không ngừng lại
Cả thế giới tôi mang trên vai
Đã đến lúc vứt hết đi tìm lối về

Ở nơi đó có những con đường
Tôi vẫn muốn đi trên lần n...

Lyrics licensed by LyricFind