Xanh 8+1 - Ngày Hôm Qua Đã

Không còn gì cho nhau nữa
Không buồn phiền gì thêm nữa
Em dẫu có ở đâu đêm qua
Thì chắc anh chẳng cần quan tâm thêm một lần nữa

Cho anh khoảng trời k...

Lyrics licensed by LyricFind