Xanh 8+1 - Blue

Vội vàng đi khi chuyến xe chưa là cuối cùng
Vội vàng đi khi quán quen chưa lặng lẽ
Cuộc đời này lúc quay quắt lúc tưng tửng
Đừng cười người khi trái t...

Lyrics licensed by LyricFind