Hà trần - Sao đổi ngôi

Anh ở đâu vòng tay ấm áp đêm đông
Anh ở đâu bờ vai mát suốt trưa hè
Anh ở đâu bờ vai ấy bây giờ của ai
Anh ở đâu vòng tay ấy anh dành cho ai
Cho ai

Ngồi nhìn sao thay ngôi
Nhìn dòng sông trong trôi
Câu chuyện ngày xưa xa xôi
Giờ chỉ như cơn mơ

Anh có nhớ bài ca ngày ấy
Em vẫn hát
Mình em còn hát dưới sao trời
Và em nói sẽ quên nhưng đâu phải thế
Tình yêu như khúc ca đang ngân và ta đã hát
Rồi hôm nay nhớ anh
Em buồn nhìn sao thay ngôi đầy trời

Anh ở đâu vòng tay ấm áp đêm đông
Anh ở đâu bờ vai mát suốt trưa hè
Anh ở đâu bờ vai ấy bây giờ của ai
Anh ở đâu vòng tay ấy anh dành cho ai
Cho ai

Ngồi nhìn sao thay ngôi
Nhìn dòng sông trong trôi
Câu chuyện ngày xưa xa xôi
Giờ chỉ như cơn mơ


Anh có nhớ bài ca ngày ấy
Em vẫn hát
Mình em còn hát dưới sao trời
Và em nói sẽ quên nhưng đâu phải thế
Tình yêu như khúc ca đang ngân và ta đã hát
Rồi hôm nay nhớ anh
Em buồn nhìn sao thay ngôi đầy trời huh

Anh có nhớ bài ca ngày ấy
Em vẫn hát
Mình em còn hát dưới sao trời

Anh có nhớ bài ca ngày ấy
Em vẫn hát
Mình em còn hát dưới sao trời

Anh có nhớ bài ca ngày ấy
Em vẫn hát
Mình em còn hát dưới sao trời
Và em nói sẽ quên nhưng đâu phải thế
Tình yêu như khúc ca đang ngân và ta đã hát
Rồi hôm nay nhớ anh
Em buồn nhìn sao thay ngôi đầy trời

Rồi hôm nay nhớ anh
Em buồn nhìn sao thay ngôi đầy trời

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind