Hà trần - Ngày anh đến

Ngày anh đến bừng nắng vườn yêu
Ðể tiếng hát ngời xanh ngày mới
Vòng tay anh dịu êm nồng say
Nụ hôn anh khao khát trời xanh

Ngày anh đến tràn nắng vườn yêu
Ngày anh đến ngời xanh màu mắt
Nụ hôn anh khao khát trời xanh
Tình yêu đến mùa xuân dịu êm

Những bậc cầu thang cũ
Còn in dấu chân đã qua
Những kỷ niệm xưa cũ
Em đã gửi vào tháng năm xót xa

Không bờ môi ấm nồng cài then
Tiếng khóc của em vẫn nghẹn ngào
Không bàn tay níu lại
Để giọt nước mắt cạn khô với thời gian

Ðến bên em đã trao
Anh đã cho một mùa yêu thương
Ðến bên em ngất ngây hương
Ngời nắng lên khu vườn của em


Một ngày mới tình em hồi sinh (tình em hồi sinh)
Ðể tiếng hát hơi ấm tình yêu (hơi ấm tình yêu)
Ngày anh đến bừng nắng vườn yêu (bừng nắng lên)
Ðể tiếng hát (để tiếng hát)
Tiếng hát (tiếng hát huh)

Những bậc cầu thang cũ
Còn in dấu chân đã qua
Những kỷ niệm xưa cũ
Em đã gửi vào tháng năm xót xa

Không bờ môi ấm nồng cài then
Tiếng khóc của em vẫn nghẹn ngào
Không bàn tay níu lại
Để giọt nước mắt cạn khô với thời gian

Ðến bên em đã trao
Anh đã cho một mùa yêu thương
Ðến bên em (đến bên em)
Ngất ngây hương (ngất ngây hương)
Ngời nắng lên khu vườn của em

Một ngày mới tình em hồi sinh
Ðể tiếng hát tiếng hát hơi ấm tình yêu
Ngày anh đến bừng nắng vườn yêu
Ðể tiếng hát tiếng hát bừng xanh màu mới

Ngày anh đến bừng nắng vườn yêu
Ðể tiếng hát tiếng hát bừng xanh màu mới
Ngày anh đến anh đến ngập nắng vườn yêu
Ngày anh đến
Ngày anh đến

Lyrics licensed by LyricFind