Xanh 8+1 - Tháng 8

Tháng tám
Con đường đầy gió
Trong tôi vẫn có một hình bóng nay đã xa rồi
Chỉ còn mình tôi giữa màn đêm tối
Mùa thu dắt lối về nơi chốn quên ta hẹn hò
...

Lyrics licensed by LyricFind