Quang Đại - Áo Cưới Không Nàng Dâu

Trách trăng sao lại vô tình
Trách cao xanh để chúng mình xa nhau
Trăm năm tưởng trọn trầu cau
Ngờ đâu chưa mặc đã sầu ly tan

Từng chiều vàng trên cán...

Lyrics licensed by LyricFind