Akira phan - Bức tranh không màu

Hah
Hah
Thật lòng anh chẳng tin em xa rời
Xa anh suốt cuộc đời
Vì từ khi mới quen
Em đã hứa sẽ yêu mình tôi

Vì sao trái tim em theo thời gian thay đổi từng ngày
Giờ đây mất nhau không đau lòng sao

Hãy nói ta chia tay
Là chuyện đùa thôi phải không em
Có lẽ nào em quên anh thật sao em
Vì cớ sao lặng yên (vì sao)
Rồi vội vàng quay lưng đi
Bao đau thương chợt vây lấy anh nơi này

Bật khóc khi anh hiểu ra
Dù là người yêu vẫn bên ta
Nhưng trái tim em đã đi cùng ai khác

Hạnh phúc sao mỏng manh chỉ bằng một bức tranh
Tô lên ngày hai đứa yêu nhau quá êm đềm
Nhưng không có màu xanh

Thật lòng anh chẳng tin em xa rời
Xa anh suốt cuộc đời
Vì từ khi mới quen
Em đã hứa sẽ yêu mình tôi


Vì sao trái tim em theo thời gian thay đổi từng ngày
Giờ đây mất nhau không đau lòng sao em

Hãy nói ta chia tay
Là chuyện đùa thôi phải không em
Có lẽ nào em quên anh thật sao em
Vì cớ sao lặng yên (vì sao)
Rồi vội vàng quay lưng đi
Bao đau thương chợt vây lấy anh nơi này

Bật khóc khi anh hiểu ra
Dù là người yêu vẫn bên ta
Nhưng trái tim em đã đi cùng ai khác

Hạnh phúc sao mỏng manh chỉ bằng một bức tranh
Tô lên ngày hai đứa yêu nhau quá êm đềm
Nhưng không có màu xanh

Hãy nói ta chia tay
Là chuyện đùa thôi phải không em
Có lẽ nào em quên anh thật sao em
Vì cớ sao lặng yên
Rồi vội vàng quay lưng đi
Bao đau thương chợt vây lấy anh nơi đây

Bật khóc khi anh hiểu ra
Dù là người yêu vẫn bên ta
Nhưng trái tim em đã đi cùng ai khác

Hạnh phúc sao mỏng manh chỉ bằng một bức tranh
Tô lên ngày hai đứa yêu nhau quá êm đềm
Nhưng không có màu xanh

Lyrics licensed by LyricFind