Y JangTuyn - Điệp Vụ Hoa Hồng

Từng ngày từng giờ
Bao cơn bão giông
Mây mù che khuất trời xanh
Cuộc đời lặng thầm
Còn lắm phong ba
Cuộc tình còn lắm dối gian

Dẫu biết bao ghềnh thác
Những hiểm nguy chợt đến
Với trái tim người chiến sĩ
Chiến đấu không ngại hi sinh

Dù gió cuốn trôi ngày tháng
Sóng xô đại dương
Mây đen giăng mờ
Lòng vẫn thắm tươi niềm tin
Không ngại gian khó
Trước bao hiểm nguy

Tội ác cuốn trôi hạnh phúc
Lắng trong niềm đau
Con tim dại khờ
Lòng mãi vững tin ngày mai
Thắm tươi hoa hồng
Hạnh phúc trong tim

Từng ngày từng giờ
Bao cơn bão giông
Mây mù che khuất trời xanh
Cuộc đời lặng thầm
Còn lắm phong ba
Cuộc tình còn lắm dối gian


Dẫu biết bao ghềnh thác (biết bao ghềnh thác)
Những hiểm nguy chợt đến (hiểm nguy chợt đến)
Với trái tim người chiến sĩ
Chiến đấu không ngại hi sinh

Dù gió cuốn trôi ngày tháng
Sóng xô đại dương
Mây đen giăng mờ
Lòng vẫn thắm tươi niềm tin
Không ngại gian khó
Trước bao hiểm nguy (không ngại bao gian khó)

Tội ác cuốn trôi hạnh phúc
Lắng trong niềm đau
Con tim dại khờ
Lòng mãi vững tin ngày mai
Thắm tươi hoa hồng
Hạnh phúc trong tim

Dù gió cuốn trôi ngày tháng
Sóng xô đại dương
Mây đen giăng mờ
Lòng vẫn thắm tươi niềm tin
Không ngại gian khó
Trước bao hiểm nguy (không ngại bao gian khó)

Tội ác cuốn trôi hạnh phúc
Lắng trong niềm đau
Con tim dại khờ
Lòng mãi vững tin ngày mai
Thắm tươi hoa hồng
Hạnh phúc trong tim

Lòng mãi vững tin ngày mai
Thắm tươi hoa hồng
Hạnh phúc trong tim
Oh hoh da
Huh da hah
Huh

Lyrics licensed by LyricFind