Y JangTuyn - Điệp Vụ Hoa Hồng

Từng ngày từng giờ
Bao cơn bão giông
Mây mù che khuất trời xanh
Cuộc đời lặng thầm
Còn lắm phong ba
Cuộc tình còn lắm dối gian

Dẫu biết bao ghềnh thá...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.