Quang Hà - Chào Em Cô Gái Lam Hồng

Xe ta bon trên dặm đường
Giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi nương
Mà xe ta bon qua chiến trường

Chào em cô gái Lam Hồng
Giữa tiếng bom gào đạn dội
Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường
Niềm vui lớn tỏa lan trên quê ta
Đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua

Hồng Lĩnh ơi đỉnh cao mây vờn
Đã cùng em từng đêm mà thức trọn
Nối tiếp những mạch đường quê nhà
Đường rộn ràng những chuyến xe qua
Tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm
Tiền phương tay lái mang tình em đảm đang

Xe ta bon trên dặm đường
Giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi nương
Mà xe ta bon qua chiến trường


Chào em cô gái Lam Hồng
Giữa tiếng bom gào đạn dội
Vẫn nghe vang vang câu hò trên đường
Niềm vui lớn tỏa lan trên quê ta
Đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua

Hồng Lĩnh ơi đỉnh cao mây vờn
Đã cùng em từng đêm mà thức trọn
Nối tiếp những mạch đường quê nhà
Đường rộn ràng những chuyến xe qua
Tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm
Tiền phương tay lái mang tình em đảm đang

Hồng Lĩnh ơi đỉnh cao mây vờn
Đã cùng em từng đêm mà thức trọn
Nối tiếp những mạch đường quê nhà
Đường rộn ràng những chuyến xe qua
Tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm
Tiền phương tay lái mang tình em đảm đang

Hồng Lĩnh ơi đỉnh cao mây vờn
Đã cùng em từng đêm mà thức trọn
Nối tiếp những mạch đường quê nhà
Đường rộn ràng những chuyến xe qua
Tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm
Tiền phương tay lái mang tình em đảm đang

Lyrics licensed by LyricFind