Quang Hà - Chào Em Cô Gái Lam Hồng

Xe ta bon trên dặm đường
Giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi nương
Mà xe ta bon qua chiến trường

Chào em cô gái Lam Hồng
Giữa tiếng bom gào đạ...

Lyrics licensed by LyricFind