Quang Thọ - Chào Em Cô Gái Lam Hồng

Giời đất mỏ vào năm bảy mươi mốt
Tôi theo bước chân của những đoàn quân
Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Trên lưng cũng chiếc ba lô con cóc
Một bên vai k...

Lyrics licensed by LyricFind