Akira phan - Quay về làm chi

Những năm tháng bên nhau giờ đã hết rồi
Những ân ái trao nhau giờ cũng chẳng còn
Vì người yêu tôi hôm nay đã rời xa
Đã quên bao yêu thương lúc xưa

Đến nơi chốn xa xôi tìm nơi yên bình
Lãng quên hết môi hôn người trao hôm nào
Rồi tại sao hôm nay em trở về đây
Tìm lại riêng tôi con tim nát tan

Người yêu ơi
Đến bên tôi làm chi nữa
Nói yêu tôi làm chi nữa
Con tim tôi giờ đã giá băng

Người cứ đi
Đi về đâu thì cứ đi
Đi về chốn xa bình yên
Đi về nơi nào không có tôi

Đừng lo lắng
Tháng năm xưa đã quên hết
Phút giây xưa đã quên hết
Bao đam mê nay đã không còn

Còn nữa chi
Khi người không còn chốn đây
Tim tôi mang bao khổ đau
Bao yêu thương ngày qua nát tan
Cứ đi đi

Những năm tháng bên nhau giờ đã hết rồi
Những ân ái trao nhau giờ cũng chẳng còn
Vì người yêu tôi hôm nay đã rời xa
Đã quên bao yêu thương lúc xưa

Đến nơi chốn xa xôi tìm nơi yên bình
Lãng quên hết môi hôn người trao hôm nào
Rồi tại sao hôm nay em trở về đây
Tìm lại riêng tôi con tim nát tan


Người yêu ơi
Đến bên tôi làm chi nữa
Nói yêu tôi làm chi nữa
Con tim tôi giờ đã giá băng

Người cứ đi
Đi về đâu thì cứ đi
Đi về chốn xa bình yên
Đi về nơi nào không có tôi

Đừng lo lắng
Tháng năm xưa đã quên hết
Phút giây xưa đã quên hết
Bao đam mê nay đã không còn

Còn nữa chi
Khi người không còn chốn đây
Tim tôi mang bao khổ đau
Bao yêu thương ngày qua nát tan

Người yêu ơi
Đến bên tôi làm chi nữa
Nói yêu tôi làm chi nữa
Con tim tôi giờ đã giá băng

Người cứ đi
Đi về đâu thì cứ đi
Đi về chốn xa bình yên
Đi về nơi nào không có tôi

Đừng lo lắng
Tháng năm xưa đã quên hết
Phút giây xưa đã quên hết
Bao đam mê nay đã không còn

Còn nữa chi
Khi người không còn chốn đây
Tim tôi mang bao khổ đau
Bao yêu thương ngày qua nát tan
Hãy đi đi

Lyrics licensed by LyricFind