Xyz - สบายดีหรือเปล่า

สบายดีหรือเปล่า
ข่าวคราวไม่เคยรู้
สืบดูเธอไม่อยู่
แอบดูแวะมองหา

หายไปเลย
ไม่เคยหวนคืนมา
หายไปนาน
กับกาลเวลา

สบายดีหรือเปล่า (ฮู้ฮู)
เพื่อนเราไปถึงไหน
อาจเจอพบเพื่อนใหม่ (ฮู้ฮู)
ถูกใจเหมือนในฝัน
เพราะเวลาที่พาเราพบกัน
แล้วเวลาก็พาเราจากกัน

จะโทรก็ไม่โทรมา (โทร ไม่โทรมา)
ไม่มีแม้เวลาจะบอกลาเพื่อนเก่า (ลาเพื่อนเก่า)
ถ้าหากจะลืมกันไป (ลืมกันไป)
ไม่เป็นไรเพื่อนเรา
แค่อยากเห็นเธอโชคดี


ฮู้ฮู้ฮู่ฮู ฮู้ฮู้ฮู่ฮู ฮู้ฮู้ฮู่ฮู

สบายดีหรือเปล่า
เพื่อนเราไปถึงไหน (ไปถึงไหน)
อาจเจอพบเพื่อนใหม่ (เพื่อนใหม่)
ถูกใจเหมือนในฝัน (เหมือนในฝัน)
เพราะเวลาที่พาเราพบกัน
แล้วเวลาก็พาเราจากกัน

จะโทรก็ไม่โทรมา (โทร ไม่โทรมา)
ไม่มีแม้เวลาจะบอกลาเพื่อนเก่า (ลาเพื่อนเก่า)
ถ้าหากจะลืมกันไป (ลืมกันไป)
ไม่เป็นไรเพื่อนเรา
แค่อยากเห็นเธอโชคดี

จะโทรก็ไม่โทรมา (โทร ไม่โทรมา)
ไม่มีแม้เวลาจะบอกลาเพื่อนเก่า (ลาเพื่อนเก่า)
ถ้าหากจะลืมกันไป (ลืมกันไป)
ไม่เป็นไรเพื่อนเรา
แค่อยากเห็นเธอโชคดี

จะโทรก็ไม่โทรมา (โทร ไม่โทรมา)
ไม่มีแม้เวลาจะบอกลาเพื่อนเก่า (ลาเพื่อนเก่า)
ถ้าหากจะลืมกันไป (ลืมกันไป)
ไม่เป็นไรเพื่อนเรา
แค่อยากเห็นเธอโชคดี

Lyrics licensed by LyricFind