Quang Long - Tôi Vẫn Nhớ

Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ
Nhớ con đường nắng u buồn
Dìu nhau đi tìm dăm bóng mát
Lòng bâng quơ nghĩ chuyện vu vơ

Tôi vẫn nhớ nhớ đêm hẹ...

Lyrics licensed by LyricFind